Home
Onze muziek
Wie zijn we
Dirigent
Programma
Nieuwsbrief
Fotoalbum
Links
Contact
Kaartverkoop
Vrienden worden
Sitemap

 Zie bij Programma voor actuele activiteiten!

Sweelinck Cantorij Stiens

De Sweelinck Cantorij uit Stiens bestaat al vanaf 1985.
Van 1990 tot 2017 stond het koor onder de bezielende en inspirerende leiding van dirigent Take Beukema. Op dinsdag 17 januari 2017 heeft Anne de Bruijn het dirigeerstokje van hem overgenomen.

Momenteel telt de Sweelinck Cantorij 21 leden uit verschillende plaatsen. De dirigent en het koor leggen zich toe op het instuderen en uitvoeren van (klassiek) repertoire, dat past bij de bezetting en samenstelling van het koor. Bij het maken van programma’s wordt gestreefd naar samenhang. De muziekstukken worden vaak gekozen rondom een thema. Ook wordt gestreefd naar diversiteit, van Renaissance tot hedendaags, van onbekend tot overbekend, van á capella tot werken met orkest en solisten. In de adventstijd treedt ze op in Stiens en omgeving met de Lessons&Carols en af en toe wordt er meegewerkt aan een kerkdienst. Het koor vindt kwaliteit belangrijk. Het plezier, dat wordt beleefd aan het samen muziek maken, wordt niet uit het oog verloren.

In april 2016 was het jubileumconcert een bijzonder gebeuren: Take was 25 jaar dirigent en dat mocht gevierd worden: "Frânske Barok yn 'e Fryske Buorren". De medewerkers waren de Friesche balletschool, leden van het muzikaal ensemble Naska, Broer de Witte op klavecimbel, Peter Dijkstra op slagwerk en Gooitsen Eenling had de podiumregie. De zaal van De Hege Stins was omgevormd tot een arena waar dansers, toneelspelers en muzikanten alle ruimte hadden. De lovende kritieken waren een goede opsteker!

Vanaf januari 2017 is Anne de Bruijn de nieuwe dirigent van de Sweelinck Cantorij. Hij is ook dirigent van koren in Harlingen en Groningen en is tevens cantor-organist van de Grote of Martinuskerk in Dokkum. Verder is Anne artistiek leider van het ensemble Provocale, onderdeel van het muzikaal organisatie-bureau Promovocaal. We zijn nu enkele maanden onder zijn leiding aan het zingen en het bevalt heel goed. We zijn dan ook blij dat de Sweelinck Cantorij met zijn enthousiaste inzet verder gaat.

In 2017 zijn we zingend actief geweest in maart tijdens een ochtenddienst in Cornjum, in mei met ons lenteconcert en in december tijdens een adventsvesper in Dokkum. 

In 2018 hebben we op 16 januari een open repetitie avond gehouden, daar kwamen verschillende belangstellenden op af, een aantal zijn gebleven!

Op zondag 11 maart hebben we meegewerkt aan een ochtenddienst in De Hege Stins te Stiens met muziek uit de passietijd: een deel van het ‘Kyrie’ uit ‘The Armed Man’ van Karl Jenkins en van dezelfde componist: ‘And the mother dit weep’. Tot slot zongen we van John Rutter: ‘Go forth into the world with peace’. 

Op zondagavond 25 maart werkten we mee aan een vesper in de passietijd in de Grote- of St.Martinuskerk van Dokkum. 

Verder hebben we in mei 2018 meegewerkt mee aan het project UNDER DE TOER in de St. Vituskerk in Wetsens. Hier komen verhalen van onder de toren tot leven. Samen met koorleden uit Niawier en Dokkum levert de Sweelinck Cantorij hier zijn bijdrage. Op 14 oktober komt de Sint Vitus Passie naar Stiens!

In december gaan we weer een festival of Lessons & Carols organiseren en zijn ook gastzangers welkom.

De repetitie: Het koor repeteert elke dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 uur. In De Hege Stins, Gysbert Japicxstrjitte 4 te Stiens. Naast de wekelijkse repetities worden, zo nodig, partijrepetities gehouden per stemgroep. 

Lid worden: Nieuwe leden zijn eerst een periode op proef. Na deze proefperiode zal in een gesprek met de dirigent, het bestuur en het nieuwe lid worden vastgesteld of hij/zij tot het koor wordt toegelaten.Soms wordt aan mensen geadviseerd een poosje zangles te nemen. We streven naar een bezetting rond de 25 leden.