Home
Onze muziek
Wie zijn we
Dirigent
Programma
Nieuwsbrief
Fotoalbum
Links
Contact
Kaartverkoop
Donateur
Sitemap

 

 

Anne E. de Bruijn studeerde schoolmuziek en koordirectie aan het conservatorium van Leeuwarden en koor- en orkestdirectie aan het conservatorium van Zwolle. Sinds de zeventiger jaren is hij actief als dirigent van verschillende koren; zowel van kamerensembles als oratoriumkoren.  

Anne is artistiek leider van het ensemble 'Provocale', onderdeel van het muzikaal organisatie-bureau Promovocaal. Onder zijn leiding hebben al vele bijzondere muzikale projecten gestalte gekregen. 

Daarnaast is Anne de Bruijn dirigent van Orpheonkoor in Harlingen, het Regionaal Vocaal Ensemble (RVE) in Groningen  en sinds januari 2017 van de Sweelinck Cantorij te Stiens. 

Als cantor-organist is hij verbonden aan de Grote of St.Martinuskerk te Dokkum. Door zijn werk als organist en als dirigent van de Martinus-cantorij is een rijke liturgische praktijk ontstaan. Als dirigent/componist is hij tevens verbonden aan de stichting voor bijzondere koorprojecten Friesland, waar op projectmatige wijze wordt gewerkt. Daarnaast componeert Anne ook muziek op verzoek. 

Anne de Bruijn is bekend om zijn rijke ervaring en grote vakkennis op het gebied van de menselijke stem. Op velerlei gebied, als dirigent, koorvormings-leider, en zangpedagoog weet hij mensen er toe te brengen hun stem optimaal te gebruiken. Op een speelse en inspirerende wijze worden zangers en zangeressen gemotiveerd, met name in zijn workshops en individuele zanglessen, maar ook in zijn koren. 

Anne de Bruijn is 38 jaar werkzaam geweest als docent culturele en kunstzinnige vorming (CKV) voor HAVO en VWO aan het Dockinga College te Dokkum. Belangrijk in zijn lessen was de aandacht voor de individuele leerling en zijn/haar mogelijkheden. Het helpen ontdekken en ontwikkelen van die mogelijkheden is en blijft voor Anne een voortdurende uitdaging. 

Naast zijn muzikale ervaringen, kennis en kunde, houdt Anne ervan mensen samen te brengen en kan hij groepen in sfeer en samenhang positief beïnvloeden. 

 

Website: http://www.promovocaal.nl/default.html