Home
Onze muziek
Wie zijn we
Dirigent
Programma
Nieuwsbrief
Fotoalbum
Links
Contact
Kaartverkoop
Vrienden worden
Sitemap

 

 Sweelinck Cantorij Stiens

De Sweelinck Cantorij uit Stiens bestaat al vanaf 1985.
Van 1990 tot 2017 stond het koor onder de bezielende en inspirerende leiding van dirigent Take Beukema. Op dinsdag 17 januari 2017 heeft Anne de Bruijn het dirigeerstokje van hem overgenomen.

Momenteel telt de Sweelinck Cantorij 18 leden uit verschillende plaatsen. De dirigent en het koor leggen zich toe op het instuderen en uitvoeren van (klassiek) repertoire, dat past bij de bezetting en samenstelling van het koor. Bij het maken van programma’s wordt gestreefd naar samenhang. De muziekstukken worden vaak gekozen rondom een thema. Ook wordt gestreefd naar diversiteit, van Renaissance tot hedendaags, van onbekend tot overbekend, van á capella tot werken met orkest en solisten. In de adventstijd treedt ze op in Stiens en omgeving met de Lessons&Carols en af en toe wordt er meegewerkt aan een kerkdienst. Het koor vindt kwaliteit belangrijk. Het plezier, dat wordt beleefd aan het samen muziek maken, wordt niet uit het oog verloren.


Het jaar 2005 stond in het teken van de “Carmina Burana” van Carl Orff. Het beroemde stuk werd uitgevoerd samen met het van Harens Ensemble, professionele muzikanten en studenten van de opleiding drama van de Friese Poort, die het geheel visualiseerden. In het kader van het 300ste sterfjaar van de componist Buxtehude, heeft de Sweelinck Cantorij in 2007 een aantal concerten gegeven rondom deze componist, samen met een strijkensemble en solisten. 
Nog ditzelfde jaar heeft het koor, samen met het van Harens Ensemble en VivaVox een drietal zeer geslaagde concerten gegeven met als thema de beroemde Zweedse film “As it is in heaven”.

Een bijzonder passiegebeuren dat is uitgevoerd in Kollum en Stiens op 9 en 16 maart 2008.
Uitgangspunt: de kruisweg van Jezus. Er is stilgestaan bij de verschillende statiën van deze Via Dolorosa met muziek en spel. Het programma is samengesteld door Take Beukema en Gooitzen Eenling. Deelnemers waren 19 eerstejaars studenten van de theateropleiding van ROC Friese Poort, de Sweelinck Cantorij en organist Auke de Boer.
O.l.v. docent Gooitzen Eenling is op sobere en devote wijze het passieverhaal door de studenten verbeeld. Middels een fraaie choreografie werden ook de koorleden zo nu en dan bij de uitbeelding van het verhaal betrokken. De gekozen muziekstukken, uitgevoerd door de Sweelinck Cantorij, vormden daarnaast een aaneensluitend geheel. Toepasselijk orgelspel van Auke de Boer maakten alles compleet.
De combinatie, koor en jonge studenten, maakte grote indruk op het publiek. Menig toehoorder was ontroerd; voor een aantal mensen reden om beide uitvoeringen bij te wonen.

In april 2016 was het jubileumconcert een bijzonder gebeuren: Take was 25 jaar dirigent en dat mocht gevierd worden: "Frânske Barok yn 'e Fryske Buorren". De medewerkers waren de Friesche balletschool, leden van het muzikaal ensemble Naska, Broer de Witte op klavecimbel, Peter Dijkstra op slagwerk en Gooitsen Eenling had de podiumregie. De zaal van De Hege Stins was omgevormd tot een arena waar dansers, toneelspelers en muzikanten alle ruimte hadden. De lovende kritieken waren een goede opsteker!

De repetitie: Het koor repeteert elke dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 uur. In het winterseizoen is dit in de Hege Stins in Stiens en in het zomerseizoen in de St.Vituskerk ook in Stiens. Naast de wekelijkse repetities worden, zo nodig, partijrepetities gehouden per stemgroep.

Lid worden: Nieuwe leden zijn eerst een periode op proef. Na deze proefperiode zal in een gesprek met de dirigent, het bestuur en het nieuwe lid worden vastgesteld of hij/zij tot het koor wordt toegelaten.Soms wordt aan mensen geadviseerd een poosje zangles te nemen. We streven naar een bezetting rond de 25 leden.