Home
Onze muziek
Wie zijn we
Dirigent
Programma
Nieuwsbrief
Fotoalbum
Links
Contact
Kaartverkoop
Donateur
Sitemap

We zijn weer begonnen!

Sweelinck Cantorij Stiens e.o.

De Sweelinck Cantorij uit Stiens bestaat al vanaf 1985.
Van 1990 tot 2017 stond het koor onder de bezielende en inspirerende leiding van dirigent Take Beukema. Op dinsdag 17 januari 2017 heeft Anne de Bruijn het dirigeerstokje van hem overgenomen.

Momenteel telt de Sweelinck Cantorij 23 leden uit verschillende plaatsen. De dirigent en het koor leggen zich toe op het instuderen en uitvoeren van (klassiek) repertoire, dat past bij de bezetting en samenstelling van het koor. Bij het maken van programma’s wordt gestreefd naar samenhang. De muziekstukken worden vaak gekozen rondom een thema. Ook wordt gestreefd naar diversiteit, van Renaissance tot hedendaags, van onbekend tot overbekend, van á capella tot werken met orkest en solisten. In de adventstijd treedt ze op in Stiens en omgeving met de Lessons&Carols en af en toe wordt er meegewerkt aan een kerkdienst. Het koor vindt kwaliteit belangrijk. Het plezier, dat wordt beleefd aan het samen muziek maken, wordt niet uit het oog verloren.

Vanaf januari 2017 is Anne E. de Bruijn de nieuwe dirigent van de Sweelinck Cantorij. Hij is ook dirigent van koren in Harlingen en Groningen en is tevens cantor-organist van de Grote of Martinuskerk in Dokkum. Verder is Anne artistiek leider van het ensemble Provocale, onderdeel van het muzikaal organisatie-bureau Promovocaal. 

De repetitie: Het koor repeteert elke dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 uur. In De Hege Stins, Gysbert Japicxstrjitte 4 te Stiens. Naast de wekelijkse repetities worden, zo nodig, partijrepetities gehouden per stemgroep. 

Lid worden: Nieuwe leden zijn eerst een periode op proef. Na deze proefperiode zal in een gesprek met de dirigent, het bestuur en het nieuwe lid worden vastgesteld of hij/zij tot het koor wordt toegelaten.Soms wordt aan mensen geadviseerd een poosje zangles te nemen. We streven naar een bezetting rond de 25 leden.